Koopakte

Als je een huis koopt of verkoopt, leg je dit vast in een koopakte of koopovereenkomst. Verkoper en koper spreken daarin schriftelijk de voorwaarden en de prijs af, net als de datum waarop het huis eigendom wordt van de koper.

Makelaar
In een koopakte staat nog meer. Bijvoorbeeld of er bodemvervuiling of asbest aanwezig is. Of ontbindende voorwaarden, zoals de afspraak dat de koop niet doorgaat als de financiering niet binnen een bepaalde termijn rond is of als die niet met Nationale Hypotheekgarantie mogelijk is. Als de verkoop plaatsvindt zonder de tussenkomst van een makelaar, is het raadzaam om een notaris in te schakelen vóór de ondertekening van de ‘voorlopige’ koopakte. Hij biedt de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied.

Bedenktijd
Een particuliere koper van een woning heeft volgens de wet zonder opgave van redenen drie dagen bedenktijd om alsnog van de koop af te zien. Als de notaris de koopakte opstelt, stelt hij vast op welk moment de bedenktijd begint. Zo is voor iedereen duidelijk wanneer de driedagentermijn begint en eindigt. Als particuliere koper ben je niet verplicht om een vooruitbetaling te doen. Wel kunnen koper en verkoper afspreken dat de koper een bedrag van maximaal 10% van de koopprijs als waarborgsom in depot stort bij de notaris.

Kadaster
De koopovereenkomst kan voor de tijd van zes maanden worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Zo wordt de koper beschermd tegen onheil van de kant van de verkoper, bijvoorbeeld bij faillissement of beslag op de woning, of als de verkoper de woning aan een hogere bieder wil leveren.
Inschrijving kan alleen via een notaris: hij controleert of aan een aantal eisen is voldaan. Inschrijving is mogelijk voor woningen, bedrijfspanden en grond.

Volg ons laatste nieuws op facebook