Testament

In een testament regel je van alles voor als je er niet meer bent. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met het huis, met de inventaris, met de auto, met waardevolle spullen? Hoe verdelen de nabestaanden de erfenis; gaat er ook iets naar een goed doel? De notaris legt alle wensen vast in zo’n testament.

Levenstestament
Een bijzonder testament is het levenstestament. In een notariële akte leg je een aantal zaken vast voor het geval er iets gebeurt als je nog leeft, waardoor je zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen kunt nemen. Bijvoorbeeld door een ongeluk of door ziekte. In het levenstestament staat wie jouw belangen behartigt, als je dit zelf niet meer kunt. Je geeft hem een notariële volmacht om de zaken zo te regelen, zoals je dat zelf zou hebben gedaan. Het levenstestament wordt vastgelegd in een notariële akte; alle wensen en aanwijzingen staan daar duidelijk in. Uiteraard moet de akte bekend zijn bij zowel de zaakwaarnemer als bij de naasten. Of je nu belangrijke zaken niet meer kunt regelen of dit liever niet meer wilt doen, het is jouw belang en dat van je naaste omgeving dat jouw wensen en aanwijzingen helder staan verwoord.

Bezittingen
In een levenstestament staan meestal wensen ten aanzien van bezittingen, waaronder de woning, de inboedel en waardevolle voorwerpen als sieraden. Bijvoorbeeld hoe de woning moet worden verkocht, welke meubels meegaan naar de nieuwe woning, naar wie bepaalde sieraden gaan en wat er met de overige huisraad moet gebeuren.

Financiën
Vaak wordt voor de financiële zaken iemand gemachtigd. Hij doet dan de administratie en beheert het spaargeld en de beleggingen. Als je gewend bent om schenkingen te doen, kun je vastleggen om dit voort te zetten.

Persoonlijke zaken
Ook voor persoonlijke zaken wordt vaak iemand aangewezen. Hij neemt dan bijvoorbeeld medische beslissingen als je dit zelf niet meer kunt. In veel levenstestamenten staan wensen over de uitvaart: wie gaat de uitvaart regelen en welke specifieke wensen zijn er?

Een levenstestament kan op ieder moment worden herroepen of gewijzigd door een nieuwe notariële akte.

Volg ons laatste nieuws op facebook