Scheiden

Als twee partners willen scheiden, komt daar heel wat bij kijken. Bijvoorbeeld: hoe verdelen we de bezittingen en hoe voeden we de kinderen verder op? Een huwelijk is pas ontbonden als de Rechtbank op basis van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechter een beschikking tot echtscheiding heeft afgegeven, en deze is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente.

Bezittingen
Over bezittingen en schulden moeten de partners afspraken maken. Wat gebeurt er na de scheiding met het huis? Hoe verdelen we de huisraad? Welke afspraken maken we over het pensioen? Welke partneralimentatie en kinderalimentatie komen we overeen? In een situatie, die toch al wordt getekend door heftige emoties, kan een deskundig advies veel narigheid voorkomen. Vaak vallen partners dan terug op de notaris: die helpt dan om onderlinge afspraken te maken en deze op te nemen in een zogenoemd ‘echtscheidingsconvenant’. Dit convenant gaat samen met een eventueel ouderschapsplan mee met het verzoekschrift naar de rechter.

Verdeling
Na echtscheiding is de huwelijksgoederengemeenschap ontbonden. Afspraken, die in het echtscheidingsconvenant zijn gemaakt over de verdeling van de bezittingen en schulden kunnen dan worden uitgevoerd. Als één van de partners in de eigen woning wil blijven wonen, moet een notaris voor de woning en de eventuele hypotheekschuld een akte van verdeling opstellen. De woning wordt dan op zijn naam gesteld, terwijl de andere partij wordt ontheven van hoofdelijke aansprakelijkheid en betaling naar de hypotheekverstrekker toe.

Kinderen
Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, moeten de partners een ouderschapsplan maken. Zijn de kinderen bijna meerderjarig, dan is een kort ouderschapsplan voldoende. In zo’n ouderschapsplan moet in ieder geval zijn opgenomen hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen. Daarnaast hoe ze elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld de schoolkeuze. Ten slotte hoe ze de kosten van het kind of de kinderen verdelen en de eventuele alimentatie voor de kinderen vastleggen. De wensen van de kinderen moeten in het ouderschapsplan worden meegenomen. Een notaris, advocaat of mediator kan de ouders helpen met het opstellen van een ouderschapsplan.

Gezamenlijk gezag over de kinderen blijft na echtscheiding gewoon overeind, net als na scheiding van tafel en bed. Ouders kunnen, samen of apart, de vragen om het gezag over een of meer kinderen aan één van hen toe te kennen. De rechter wijst zo’n verzoek alleen toe als dit in het belang van het kind is.

Volg ons laatste nieuws op facebook