Huwelijk

Door middel van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap leggen partners hun persoonlijke verbintenis vast. Een huwelijk is een samenlevingsverband van een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen. Van geregistreerd partnerschap spreken we als twee personen hun relatie bij de burgerlijke stand laten registreren. Voor geregistreerd partnerschap geldt, net als bij het huwelijk, het wettelijke huwelijksvermogensrecht. Hierin worden de gevolgen van het huwelijk voor de bezittingen van de partners geregeld: wat is van wie?

De Wet Beperkte gemeenschap van goederen is op 1 januari 2018 ingegaan!
Dat betekent dat er bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een aantal zaken anders wordt geregeld dan voorheen. Om iedereen goed over de nieuwe situatie te informeren heeft de KNB de website Samen Verder ontwikkeld.

Met voorwaarden bepaalt u zelf welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens uw huwelijk of partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van u blijven. Bijvoorbeeld uw spaargeld of een waardevolle kunstcollectie. Daarnaast kunt u met voorwaarden ervoor zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. En houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. Mocht u uit elkaar gaan, dan hoeft u de waarde van de onderneming niet geheel te delen. De zaak kan dan dus gewoon doorgaan.

Algehele gemeenschap van goederen

U kunt na 1 januari 2018 nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Dan zijn alle bezittingen en schulden van u samen. Dus ook alles wat vóór uw trouwen of partnerschap van uw persoonlijk was. Dit kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschaps­voorwaarden. Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden kunt u het beste vastleggen bij de notaris vóór uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dan is er namelijk nog geen gemeenschappelijk bezit ontstaan.

De notaris kan u advies geven over wat handig is om vast te leggen. Als u het hierover samen eens bent, wordt het document opgesteld. De notaris neemt de afspraken met u door en u zet allebei uw handtekening. De voorwaarden zijn actief op het moment van trouwen of geregistreerd partnerschap. Het is ook mogelijk na uw trouwen of partnerschap voorwaarden op te stellen.

Volg ons laatste nieuws op facebook