Erfbelasting

Als je een erfenis ontvangt, moet je hier meestal erfbelasting over betalen. Erfbelasting geldt voor de erfenis van iemand die op het moment van overlijden in Nederland woonde of de Nederlandse nationaliteit had en nog geen tien jaar buiten Nederland woonde.

Om aangifte te doen, stuurt de Belastingdienst een aangifteformulier aan de erfgenamen. Ontvang je geen formulier, maar ben je wel belasting verschuldigd, dan moet je dit zelf aanvragen! De Belastingdienst stelt dan de verschuldigde belasting vastgesteld. De notaris kan je helpen met het invullen van de aangifte.

Hoeveel erfbelasting je moet betalen, hangt af van de waarde van de erfenis die je ontvangt en van de relatie die je hebt tot de overledene, bijvoorbeeld of je wel of geen familie bent.
Familieleden betalen minder belasting dan anderen: hiervoor hebben zij recht op vrijstelling tot bepaalde bedragen. Hoe hoger de waarde van de erfenis, hoe meer belasting je betaalt.
Ook op de website van de Belastingdienst staan alle tarieven en vrijstellingen.

Vrijstellingen
Tot een bepaald bedrag geldt vrijstelling (hierover betaal je geen erfbelasting).
Voor 2024 gelden de volgende vrijstellingen:

Echtgenoot, geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend: € 795.156,–
Kind of pleegkind: € 25.187,-
Kleinkind: € 25.187,-
Ouder: € 59.643,- (erven beide ouders dan samen dit bedrag, erft 1 ouder dan ook dit bedrag)
Overig (bijv. een broer of zus): € 2.658,-

Voorbeeld: Als een kind € 50.000,- erft, moet het belasting betalen over €24.813,- (50.000 minus 25.187,-).

Tarieven
Over de waarde van de erfenis boven de vrijstelling (de zogenoemde ‘belaste verkrijging’) betaal je erfbelasting. Het belastingpercentage hangt af van de band die je hebt met de overledene:

Echtgenoot, geregistreerd partner,ongehuwd samenwonend of (pleeg/stief-) kind:
– 10% over het gedeelte tot € 152.368,-
– 20% over het gedeelte vanaf € 152.368,-

Kleinkind:
– 18% over het gedeelte tot € 152.368,-
– 36% over het gedeelte vanaf € 152.368-

Anderen, bijvoorbeeld ouder, broer of zus:
– 30% over het gedeelte tot € 152.368,-
– 40% over het gedeelte vanaf € 152.368-

Voorbeeld: u erft van een van uw ouders € 250.000,- U heeft een vrijstelling van € 25.187,-. Uw belaste verkrijging is dan € 224.813,-.  Over het deel tot € 152.368,- betaalt u 10% en over de rest ( 72.445,– ) betaalt u 20%.

Ook ongehuwd samenwonenden komen in aanmerking voor de vrijstelling van € 795.156- en de tarieven van 10 en 20%. Maar alleen als zij allebei meerderjarig zijn en een samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting hebben, dat door een notaris is opgemaakt. Ze moeten bovendien minimaal 6 maanden op hetzelfde adres zijn ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland. Ten slotte mogen ze geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn, bijvoorbeeld vader en dochter of grootmoeder en kleinzoon.

Woon je ongehuwd samen en heb je geen notarieel samenlevingscontract, dan heb je recht op vrijstelling als je voldoet aan de overige voorwaarden die gelden voor samenwonenden met contract, mits je allebei minimaal vijf jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.

Zie ook:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/vrijstelling-erfbelasting

 

Volg ons laatste nieuws op facebook