Familie

Samen leven met anderen, al dan niet in familieverband, betekent afspraken maken. In de wet is al veel vastgelegd. Sommige afspraken mag alleen een notaris vastleggen. Bijvoorbeeld voorwaarden bij huwelijk en geregistreerd partnerschap, samenlevings-overeenkomsten, testamenten en erfenissen. Voor andere zaken is het verstandig om een notaris in de arm te nemen, zoals schenkingen en scheidingen.

Volg ons laatste nieuws op facebook