Keuze om geen samenlevingsovereenkomst te sluiten kwam voor eigen risico

Voor samenwoners is in Nederland geen wet van toepassing die alles regelt, zoals bij gehuwden bijvoorbeeld wel het geval is. Een beperkte gemeenschap van goederen, pensioen, alimentatie en van elkaar erven gaat bij gehuwden en geregistreerd partners automatisch. Samenwoners moeten dit zelf regelen.

In een samenlevingsovereenkomst kunnen de partners zaken vastleggen. Bijvoorbeeld hoe zij omgaan met de huishoudkosten, welke goederen gezamenlijk zijn en welke privé blijven, of zij hun gezamenlijke bezittingen bij overlijden aan elkaar willen nalaten en of de partner pensioenbegunstigde moet worden.

Ook als de partners een verschillend bedrag aan eigen geld inleggen bij de aankoop van een woning, kunnen zij daarover afspraken maken. Bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met eventuele waardestijging. Recent oordeelde het Hof in Den Bosch nog over een stel samenwoners zonder contract. De man had een groot bedrag aan eigen geld ingelegd bij de aankoop van de gezamenlijke woning en wilde dat de vrouw een deel van het verlies zou dragen bij de verkoop. De rechter vond dat de man dit had kunnen regelen in een samenlevingscontract, nu hij dat niet had gedaan, kwam het verlies voor zijn eigen risico.

Ook kan een samenlevingsovereenkomst fiscaal voordeel opleveren. Na 6 maanden samenwonen met contract hebben de samenwoners recht op een vrijstelling voor de erfbelasting als één van de partners komt te overlijden.

In een testament kunnen samenwoners elkaar tot erfgenaam benoemen. Ook als de samenwoners kinderen hebben kunnen ze – in combinatie met een samenlevingscontract – een goede langstlevendenregeling vastleggen in hun testamenten.

Bent u samenwoner en heeft u nog geen contract, of wilt u een bestaand contract laten controleren? U kunt altijd een afspraak maken op ons kantoor.

Volg ons laatste nieuws op facebook