Het team van Notariskantoor Van Pelt bestaat uit 1 notaris, 1 kandidaat-notaris en 7 medewerkers.  In hun werk onderscheiden zij zich door een hoog kwaliteitsniveau op basis van dubbele controles. Daarnaast door bijzondere aandacht waarbij ze ruim de tijd nemen. En ten slotte door ruimhartige adviezen, ook op het gebied van juridische en fiscale zaken en verzekeringskwesties.